Privacy policy

Drie privacy promises

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld je informatie te kunnen toezenden over activiteiten of om iemand te kunnen verwittigen in geval van nood. De Mechelse Budosporten (Afdeling Aikido) behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

Dit zijn daarom onze drie privacy promises:

1. Je persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
2. Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
3. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de hiernaast omschreven doeleinden.