Welke persoonsgegevens bewaart Aikido Mechelen?


Naam, profielfoto, adres, woonplaats en geboortedatum

Je naam en profielfoto wordt opgeslagen omdat we deze nodig hebben voor onze ledenlijst en voor de verzekeringsformaliteiten. Je adres en woonplaats hebben we onder meer nodig om contact op te nemen of om langs te komen voor een kop koffie (mocht je ons een keer uitnodigen). Je geboortedatum wordt opgeslagen om jeugd (d.i. < 16-jarigen) een lager maandelijks lesgeld betalen dan volwassenen.

E-mailadres

We bewaren je e-mailadres zodat we je belangrijke berichten kunnen sturen. Ook houden we je via nieuwsberichten up-to-date over nieuwe activiteiten. Je kan ervoor kiezen om je hiervoor uit te schrijven.

Telefoonnummer

We bewaren je telefoonnummer of dat van een familielid zodat we contact met je kunnen opnemen in een noodgeval of om je input te vragen.

Verzekeringsinformatie

Zoals je kunt lezen op de website, zijn alle clubleden verzekerd via de FROS. Daarvoor vul je jaarlijks een verzekeringsdocument in dat wij doorzenden naar de FROS. Dit document bevat dezelfde persoonsgegevens zoals hierboven vermeld, alsmede een verklaring van medische geschiktheid om aikido te mogen beoefenen. Een dubbel van dit document wordt bewaard door onze verzekeringsbeheerder, wiens naam je terugvindt in de ledenlijst op de website.

Gordels, graden en diploma’s

Om de evolutie van je kennis en vaardigheden op Aikidovlak te kunnen opvolgen, bewaren wij uw gegevens over de behaalde Kyu gordels, graden en diploma’s.

De bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot 2 jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap van onze club.

-----