Overzicht albums

Aangezien deze website nieuw is, zullen op deze pagina in de loop van het seizoen, de foto's van onze lessen, activiteiten en stages gepubliceerd worden. Je kunt onze foto’s ook terugvinden op onze FACEBOOK pagina.

Een interessante documentaire over de geschiedenis van Aikido werd in 2011 gemaakt door National Geographic.