De aikido sportverzekering

Ieder FROS lid, is verzekerd via FROS bij Arena.

Om verzekerd te zijn dient je bij toetreding tot onze club (en nadien jaarlijks) dit verzekeringsformulier in te vullen. Ook uw huisarts dient te bevestigen dat je lichamelijk geschikt bent om aikido te beoefenen. Vervolgens bezorg je het formulier terug aan Freddy Jacobs, Erik De Graef of Koen Vangoidsenhoven, samen met 35 € (doch bij voorkeur via overschrijving op BE64 7885 3783 7252 ! ). 

De verzekering houdt 2 belangrijke dekkingen in:

- Onze leden genieten een dekking Lichamelijke ongevallentijdens het beoefenen van de sportactiviteiten en andere gedekte activiteiten* in clubverband.
Opmerking: Voor buitenlandse activiteiten, dient u er rekening mee te houden dat de verzekeraar zich baseert op de wettelijke RIZIV tarieven in België. De door het RIZIV niet erkende behandelingen worden dus niet terugbetaald. De VS kan hiervan nogal sterk afwijken)

- De aansprakelijkheid van onze club is gewaarborgd voor eventuele fouten in het beheer en organisatie van de sportactiviteit, alsook de aansprakelijkheid voor de vrijwillige helpers.

De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden is eveneens verzekerd maar enkel na tussenkomst van de familiale verzekering.

*In Artikel 2 van de FROS hoofdpolis vindt u alle gedekte activiteiten terug.
Een korter en duidelijk overzicht van onze verzekering vindt u op de FROS website onder sportverzekering.

Naast de sportpolis biedt FROS nog enkele uitbreidingen voor clubs die met vrijwilligers werken, een cafetaria uitbaten, een buitenlandse reis organiseren….

Deze opties vindt u op diezelfde websitepagina terug.