Het knopen van je obi.

De obi (gordel) die een aikidoka om zijn GI (aikidopak) draagt is ongeveer 2,5 maal de omtrek van zijn middel.

De gordel is zo lang omdat hij opeen speciale manier wordt gedragen. Het juist knopen van je obi is een teken van respect voor jezelf en het beoefenen van aikido. Gebruik daarom de volgende tips om je gordel correct om je middel te knopen. Wanneer je de gordel juist geknoopt hebt moeten de beide uiteinden gelijk zijn.