Voorwaarden tot deelname aan examens.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorwaarden tot deelname aan examens. Deze voorwaarden zijn niet richtinggevend, doch minimumeisen waaraan men moet voldoen alvorens zich aan te bieden op een examen.

Zowel aan "minimum tijd" als aan "minimum aantal trainingsdagen" moet voldaan zijn.

Met minimum tijd wordt de tijd bedoeld die ten minste moet zijn verstreken sedert het laatste examen.

Het minimum aantal dagen slaat op het aantal dagen dat tijdens die minimum periode ten minste moet geoefend worden.

Met één dag wordt een dag bedoeld waarop aikido werd beoefend, dit wil zeggen dat ten minste één les op die dag werd bijgewoond.

Bij elk examen moeten vanzelfsprekend de programma's van de vorige examens gekend blijven en moet de uitvoering ervan systematisch verbeteren.

Meer informatie over de examens, vind je terug op de website van de VAV, nl. in de rubriek "Documenten".