Covid richtlijnen i.v.m. het gebruik van sportinfrastructuur van de IHAM vanaf woensdag 1 september

1 september 2021 10:15

STAD MECHELEN & IHAM: Covid-richtlijnen voor de gebruikers van de sportinfrastructuur.

Beste aikidoka's,

Vanaf woensdag 1 september gelden nieuwe regels over sporten tijdens COVID.

Zoals eerder aangegeven zijn de beperkingen voor sporters grotendeels opgeheven, maar voor uitbaters van infrastructuur is dat echter niet het geval.

Zo wordt opgelegd dat in elke sportzaal en kleedkamer de luchtkwaliteit moet gemeten worden door middel van een CO²meting. Wanneer de gemeten CO²waarde de drempel van 900 ppm overschrijdt, moeten er extra maatregelen genomen worden om de luchtkwaliteit opnieuw te verbeteren.

Om onze kleedkamers toch in gebruik te kunnen houden, moet de IHAM op kortetermijnmaatregelen treffen om in regel te zijn met de opgelegde voorwaarden. AGB-SAM voorziet zo snel mogelijk CO²meters in elke kleedkamer en in de dojo.

Bij het gebruik van de kleedkamers, doen we beroep op de verantwoordelijkheidszin van onze leden. Enkel door een verantwoordelijk gebruik, kunnen de kleedkamers worden openhouden volgens de opgelegde voorschriften.

Rekening houdend met bovenstaande punten, wil dit concreet zeggen:

  • Kleed je thuis om, let wel dat je nog dient te wisselen van schoeisel als je binnen bent.
  • Neem je bezittingen mee in de sportzaal zodat kleedkamerdeuren tijdens het sporten open kunnen staan.
  • Spreek een beurtrol af voor het douchen en doe dat snel en efficiënt.
  • Praat niet na in een kleedkamer, dat kan je ergens anders doen.

Verder heeft stad Mechelen, in tegenstelling tot vorig bericht, beslist om de huidige mondmaskerplicht te behouden in al haar publieke gebouwen. Dat betekent dat mondmaskers dus verplicht blijven vanaf 13 jaar in het ganse gebouw van de IHAM (inclusief kleedkamers) behalve tijdens de sportactiviteit zelf.

We beseffen dat opnieuw een inspanning van onze leden gevraagd wordt. Infrastructuur is helaas weinig flexibel waardoor we het belang van een beperkt en efficiënt kleedkamergebruik niet genoeg kunnen benadrukken.

Sportieve groeten,

Koen Vangoidsenhoven - Voorzitter Aikido Mechelen-----------